Rosenhills trädgård och musteri för Mateus.

Foto Per Ranung